Eta er navnet på pariaklassen i det gamle, føydale Japan. De bodde atskilt fra den øvrige befolkningen i spesielle gettoer i byenes utkant, gjerne ved elvebredder eller andre steder resten av befolkningen ikke ønsket å bo.Eta var under oppsyn av egne embetsmenn, og arbeidet som slaktere, skomakere, garvere, gravere og lignende. Denne type arbeid ble regnet som skittent i datidens Japan. Eta tok også på seg arbeid på steder som var regnet som religiøst urene, som avrettingssteder og gravsteder. På grunn av deres lave status ble ikke eta ikke inkludert i folketallet. Eta-klassens segregasjon ble formelt opphevet 1871.