(statistikk), beregning av anslag (estimater) for ukjente størrelser av interesse på bakgrunn av innsamlet datamateriale. Brukes i statistisk analyse av data beheftet med usikkerhet og variasjon. Hvis f.eks. dataene er et tilfeldig utvalg fra en populasjon, så er det aritmetiske middeltall (gjennomsnittet) et vanlig brukt estimat for middelverdien av populasjonen.

Generelt kan dataene betraktes som realiserte verdier av stokastiske variable; og estimering vil være å gi anslag for ukjente størrelser i sannsynlighetsfordelingen til de stokastiske variable.

Estimatoren er funksjonen av de stokastiske variablene som brukes til å beregne estimatet; estimatet er altså den verdi estimatoren får når man setter inn et konkret datamateriale for variablene. Gjennomsnittet av de to variablene x1 og x2 er estimatoren = (x1 + x2)/2. Med verdiene 2 og 4 for x1 og x2 er = 3, og 3 er estimatet.

Estimeringsteori, teori for valg av beste estimator.

Se også fordeling og statistisk metodelære.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.