Essiv, kasus som i finsk og beslektede språk betegner det noe er i eller hos, f.eks. kotona, hjemme, av koto; tilsvarer ofte også det norske uttrykk som noe (poikana, som gutt, av poika) og brukes ofte i tidsuttrykk (maanantaina, på mandag, av maanantai).