Esprit d'escalier, 'åndrikhet i trappen', om et svar, en vittig bemerkning, argument som man kommer på for sent (jfr. ty. Treppenwitz).