Eskimomåke, fugleart i måkefamilien. Omtrent på størrelse med gråmåke og minner mye om denne, men voksne fugler kan skilles på fargemønsteret i vingespissen. Hekker på klippekyster i arktisk Canada og i Thule-region nordvest på Grønland, overvintrer langs kysten av den vestlige Nord-Amerika. Påtruffet én gang i Norge.