Error facti, feiltagelse vedrørende en kjensgjerning.