Erratisk, som finnes hist og her, som har forvillet seg fra sitt opprinnelige hjem.