Erosjon i petroleumsbrønner kan være et stort problem. I en gassbrønn kan medrevet sand ved høy hastighet hurtig ødelegge ventiler og rørbend gjennom sin slipevirkning. Dette fører til store vedlikeholdskostnader og, om ikke erosjonen oppdages i tide, til ulykker i forbindelse med at røret sprekker. Ved utblåsning kan erosjon raskt øke en lekkasje og totalt ødelegge en ventil.