Ergokalsiferol, vitamin D2, dannes fra forstadiet ergosterol som finnes i planter, gjær og sopp, ved bestråling med ultrafiolett lys. Omdannelsen av ergosterol til ergokalsiferol skjer bare i liten grad i naturen, og plantevev inneholder derfor bare ubetydelige mengder vitamin D2. Ergokalsiferol brukes ofte i preparater og ved berikning av matvarer.