Epsomitt, fargeløst til hvitt mineral som består av vannholdig magnesiumsulfat, MgSO4·7H2O, krystalliserer rombisk. Det er lett løselig i vann. I tørr luft kan det miste ett molekyl krystallvann og gå over til heksahydritt. Forekommer naturlig som utblomstringer (efflorescenser), i avsetninger fra mineralkilder og ved fumaroleaktivitet, samt i saltforekomster. Saltet ble første gang fremstilt i England av N. Grew i 1695 av mineralvann fra kildene i Epsom, derav navnet. Saltet ble tidligere brukt som avføringsmiddel, brukes ved etterbehandling av tekstiler (appretur), i gjødningsmidler, badesalt m.m.