Epokal, som særpreger et tidsrom og skiller det ut som en egen epoke.