I korsanger (Pindar, Bakkhylides) ettersanger som følger etter og avslutter de to korresponderende sangledd, strofe og antistrofe.