Lyrisk dikt som består av avvekslende en lengre og en kortere verselinje, men ikke heksameter og pentameter; finnes hos Arkhilokhos og Horats.