Eplet faller ikke langt fra stammen, dvs. avkommet er sitt opphav likt, ordtak som i Peder Syvs danske ordspråksamling fra 1682 har formen «eplet triller ei så langt, det smaker jo av roten».