Eplemost er saft av friske epler. Den bør sterilfiltreres om den skal bli holdbar.