Eplegallmidd, to arter i gallmiddfamilien, Eriophyidae. Mikroskopiske dyr som opptrer sporadisk på eple hvor de lever av plantesaft. Eriophyes malier årsak til små grønngule, senere brune, blemmelignende utvekster på oversiden av bladene, mens E. malinusdanner filtgaller på undersiden av bladene. Filtgallene ser ut som lyse, senere brune flekker og består av tett, sterk hårdannelse. Ingen av artene har betydning som skadedyr.