Epizoisk, om frøspredning hos planter når frøene, fruktene eller fruktstandene hefter seg fast på dyr og mennesker, som derved sprer dem. Frøene eller fruktene er gjerne forsynt med kroker eller børster, som f.eks. hos borre.