Epistolografi, brevskrivningskunst; (veiledning i) brevskrivning.