Epimenier, månedlige offerfester; også dss. menstruasjon.