Epiklese, (av epi- og gr. 'kalle'), påkallelse av Den hellige ånd, betegnelse for en bønn ved vigslingen av nattverdelementene og andre sakramentale handlinger i den ortodokse og romersk-katolske kirke. Etter ortodoks lære skjer forvandlingen av brød og vin til Jesu legeme og blod under epiklesen.