Epakter, det antall dager som den 1. januar er forløpt siden siste nymåne, dvs. Månens alder på nyttårsdagen.