Eolitter, grovt, redskapslignende bruddstykke av flint fra istids- og tertiærtidsavleiringer. Eolitter ble tidligere oppfattet som bevisst lagde redskaper, og sett som beviser på menneskers tilstedeværelse. I dag oppfattes de som geologiske fenomener, dannet ved flintblokkens knusning mellom andre steiner i floder eller i moreneavleiringer foran isbreer.