Enzootisk bovin leukose, dyresykdom, en infeksjon med et bovint leukosevirus (BLV), et retrovirus som angriper storfe. Smittede dyr vil ha virus i blodet hele livet, men de fleste vil aldri vise kliniske symptomer. Sykdommen er lite smittsom. Ved sykdomsutbrudd skjer det utvikling av lymfocytose og lymfosarkomer. Virus kan påvises ved bruk av serologiske metoder og ble i 1996 også påvist i Norge. Bekjempes ved slakting av seropositive dyr. På kontinentet arbeides det systematisk for å utrydde den helt. Ifølge EØS-avtalen skal internasjonal handel med storfe bare skje med dyr fra besetninger som har status som BLV-frie.