Entreprenøravtale, avtaletype der rettighetshaveren engasjerer et annet selskap til å utføre arbeid. Særlig brukt i forbindelse med utvikling og produksjon av et petroleumsfelt.