Entomofile blomster, blomster som bestøves av insekter. De har gjerne iøynefallende farger, nektar og duft, som tiltrekker insektene. Se bestøvning.