Entablement, de horisontale deler som i klassisk arkitektur følger ovenpå søylene og danner bygningens avslutning i høyden. Omfatter bjelke (arkitrav), frise og gesims. Utformingen skifter med de forskjellige søyleordener. Se søyle.