Ensilasje er det samme som surfôr eller silofôr, og er en benevnelse på plantemateriale etter at det er konservert ved ensilering. Benevnelsen ensilasje blir lite brukt i dag.