Enmannstorpedo, torpedovåpen brukt under den annen verdenskrig. Mest kjent var en tysk type som bestod av en torpedo hvor føreren satt i den del som ellers ville ha inneholdt stridshode. Han hadde utsyn gjennom en gjennomsiktig kuppel som så vidt var over vannflaten. Under førerens torpedo var festet en vanlig stridstorpedo som ble siktet inn og utløst fra førertorpedoen, som deretter kunne vende tilbake til sin base. Denne typen torpedovåpen er også omtalt som dvergundervannsbåt. Den egentlige enmannstorpedo var en vanlig konstruert torpedo utstyrt med et sete for føreren som sprang av før torpedoen nådde målet.