Enkimfrø, betefrø med bare ett frø i hvert hode. Frø av beteslektens planter er egentlig nøttefrukter sammenvokst med blomsterblad til hoder med inntil 5 frø i hvert hode. Spirene kommer opp i tette, små dusker, noe som gjør tynning vanskelig. Ved foredling er frembrakt sorter med bare ett frø i hvert hode, genetisk enkimfrø. Hodene kan også splittes maskinelt, man får da slipt frø («teknisk enkimfrø») med 1–2 kim i hvert hode.