enkeltvedtak i videregående opplæring

Noen av de avgjørelsene som skolen tar, kalles enkeltvedtak. Det er avgjørelser som gjelder rettigheter til en eller flere bestemte personer. Eksempler på vanlige enkeltvedtak i videregående opplæring er inntak, spesialundervisning, bortvisning, tap av rett til videregående opplæring, fastsetting av standpunkt- og eksamenskarakterer og skoleskyss.

Før en rektor ved en videregående skole treffer et enkeltvedtak, for eksempel bortvisning av en elev, har eleven og hans/hennes foresatte (hvis vedkommende elev er under 18 år) krav på å bli varslet før vedtak gjøres. Vedtaket skal i regelen være skriftlig. Eleven har rett til å få alle opplysningene i saken og å se alle dokumentene som gjelder den. Før vedtaket formelt gjøres, har eleven rett til å uttale seg, og han/hun skal ha melding når vedtaket er gjort. I meldingen skal det klart framgå hva som er grunnen til vedtaket, og det skal opplyses at eleven har rett til å klage, samt hvordan man da skal gå fram. I tillegg skal eleven få informasjon om at han/hun kan søke utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er utløpt eller klagen avgjort.

For klage på standpunkt- og eksamenskarakterer er det egne regler.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg