Enharmonisk, i moderne terminologi brukt om toner som skrives med forskjellige notetegn (for eksempel fiss og gess), men klinger likt på instrumenter med fast skala. På tilsvarende måte taler man om enharmoniske intervaller, akkorder og tonearter. Ved enharmonisk omtydning kan en tone eller akkord gis en ny funksjon i det harmoniske forløp, noe som hyppig benyttes i forbindelse med modulasjon.