Engsnelle, flerårig art i snellefamilien. 20–30 cm høy, enkelt grenet, grenene sitter i krans oppover stengelen. Det nederste leddet på grenene er som regel litt kortere enn bladkransen på hovedskuddet. Engsnelle vokser i skog og enger med god moldjord i hele landet.