Engsikade, nebbmunnart i familien Delphacidae. Fargevariabel, men hannen er vanligvis svart med gule striper nedover ansiktet og med hvitaktig bryst. Vingene er glassklare, men ofte med mørkere flekker. Lengden til vingete individer er 4–5 mm, uvingete 2,1 til 3,4 mm. Arten er et fryktet skadedyr på havre og timotei fordi den overfører virussykdommene hvete-stripemosaikk og dvergskuddsyke. Engsikaden er utbredt og vanlig over det meste av Norge.