Engkvein, flerårig urt i gressfamilien. 20–80 cm høy med åpen, luftig, rødbrun topp. Kort slirehinne og uten snerp i småakset. Vokser i eng og beitemark, myr og skog; en av de vanligste gressartene i landet.