Engelskrødt er et rødt pigment som også brukes som poleringsmiddel for glass og visse metaller som gull og sølv. Kjemisk sett er det finmalt jernoksid, med kjemisk formel Fe2O3.