Engelskblått er det samme som fargestoffet berlinerblått.