Enfilere, innebærer å beskyte en militær styrke eller stilling, for eksempel en skyttergrav eller et skip, i lengderetningen. Slik enfilerende ild vil gå på tvers av styrkens eller stillingens egentlige kampretning.