Enfilere, beskyte i lengderetningen, f.eks. skyttergrav eller skip.