energiskog

En energiskog er en plantasje av hurtigvoksende trær som høstes for energiformål, som en del av energiskogbruket. Se også bioenergi.

Trærne, for det meste Salix (vier), poppel, osp, hybridosp, bjørk og or, høstes unge for å få maksimal biomassetilvekst. Høstingen skjer maskinelt, og biomassen (stamme og grener) hugges til flis.

I Norge har det vært drevet forsøk med pil og andre hurtigvoksende løvtreslag. Trærne blir høstet etter tre til fem år, når høyden er rundt seks meter, og stubbeskudd sikrer foryngelsen. I Sverige er nå omtrent 200 000 dekar tilplantet med energiskog.

I varmere klima vil arter av akasie, eukalyptus, pil og poppel være aktuelle plantasjetrær for energiskog. Mange steder er det vanntilgangen som er den begrensende faktoren for tilvekst, men energiskog med kort omløpstid vil også trenge bedre næringstilgang enn tradisjonell produksjonsskog.

Brasil er det landet som i størst utstrekning har satset på skogplantasjer til energiformål. Her har store arealer av hurtigvoksende eukalyptus gjennom årtier vært brukt til produksjon av trekull til landets stålindustri, og til produksjon av varme og elektrisitet i varmekraftverk.

Energiskog har visse fordeler framfor andre energivekster. Den er ikke avhengig av årlig høsting, og hogsten kan utsettes i år med lave priser på annen energi. Alternativt kan trærne bli stående, og senere benyttes til tremasse, fiber eller skurtømmer.

Energiskog konkurrerer som oftest ikke om de samme arealene som brukes til matproduksjon. Derimot vil rydding av regnskog og annen naturskog til fordel for monokulturer med energiskog få betydning for biologisk mangfold, jordsmonn og vannbalanse, og føre til økt erosjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg