I daglig tale område som man har enerådighet over.