I gammel dansk rett jord som lå utenfor fellesskapet og gjerne var skilt fra byjordene ved særskilt gjerde. Eieren kunne disponere over enemerket helt ut som han selv ville.