Endozoisk, om frøspredning hos planter når frøene eller fruktene blir spist av dyr og passerer tarmkanalen før de spirer. Det er særlig planter med bær eller steinfrukt som blir spredt på denne måten, f.eks. morell.