Endelse eller suffiks er en del av et ord som står sist og har grammatisk funksjon. Det kan være bøyningsendelser, som i hund-en, drep-te, og det kan være avledningsendelser, som i ung-dom, hjerte-lig.