Enbo er det samme som sambu, altså at hann- og hunnblomster opptrer på samme plante.