Enbasisk er en tidligere betegnelse på syrer der bare ett H+-ion (proton) avspaltes i vann, for eksempel saltsyre (HCl) og eddiksyre (CH3COOH). I dag brukes betegnelsen enprotisk.