Enargitt, et kobbermineral, Cu3AsS4, som i tillegg til kobber, arsen og svovel også kan inneholde en del antimon og jern. Mineralet er gråsvart til svart med metallisk glans og krystalliserer rombisk. Enargitt dannes ved midles til lavtemperatur hydrotermale prosesser. Det er en viktig kobbererts bl.a. i Peru, Chile, Mexico og Montana, USA. Forekommer mikroskopisk i ertser i Norge, men krystaller opptil 1,6 cm er funnet på Ringvassøy, Troms.