Enantiotropi er en egenskap som en kjemisk forbindelse kan ha, se polymorfi.