Oppdukkende (om vannplanter som av og til kommer over vannflaten).