Emendasjon, forbedring av tekst. Når håndskriftgrunnlaget for en tekst er samlet og vurdert (se recensio), søker filologen ved emendasjon å rette de feil som finnes i den overleverte tekst, emendere; man må ta hensyn til forfatterens språkbruk og dessuten søke å forklare hvordan misforståelsen eller feilen har oppstått.