Elvemarigress, flerårig art i gressfamilien. 30–70 cm høyt, med gråbrun topp og jordstengel. Formeringen er ukjønnet (apomiktisk). Elvemarigress vokser på våte steder og myr, spredt over hele landet.