Elveigarlag, organisasjon av grunneiere med fiskerett i et vassdrag, ivaretar felles interesser i fiskestell og utnyttelse av fiske. Elveigarlag er organisert gjennom Norske lakseelver.